EnglishFrenchGermanRussianUkrainian
+38 067 443 00 96 - Директор
+38 0432 55 44 27 - Бухгалтерія
+38 0432 55 41 80 - Виробництво
E-mail: mail.gvservis@gmail.com
вул. Стеценка 75а, м. Вінниця

5-та міжнародна конференція «Співпраця для вирішення проблем відходів», доповідь «Установка для термічної утилізації відходів»

iskovich

Установка для термічної утилізації відходів

Іскович-Лотоцький Р. Д., Вінницький національний технічний університет, Вінниця, Україна
Повстенюк Д. В., Данилюк О. Н., ТОВ «Подільська промислова компанія», Вінниця, Україна
Іванчук Я. В., Вінницький національний технічний університет, Вінниця, Україна

Автори розробили установку, яка дозволяє знешкоджувати відходи шляхом високотемпературного розкладання і окислення та виробляти теплову енергію (рисунок).

iskovich

Установка для спалювання відходів

Пристрій містить камери спалювання 1, допалювання 2 і охолоджування 3, розташовані у печі 4, систему циклонів 5 і димохідної труби 6. У камерах 1 і 2 встановлені інжекторні пальники 7 і 8. На фундаменті установки змонтований нагнітальний вентилятор 9, а камера 3 забезпечена повітрозабірним люком 10. Між камерами 1, 2 і 3 розміщені перегородки 11 і 12. Риштуваті ґратниці 13 встановлені в нижній частині камери спалювання 1. Газопроводи 14 під’єднані до інжекторних пальників 7, 8. Димохідна труба 6 забезпечена димососом 15 і сполучена з котлом для нагрівання води 27. Система циклонів 5 сполучена трубопроводом 17 з камерою 3. До камери 1 під’єднаний стрічковий транспортер 26 для подавання сміття. Камера 1 містить вікно завантаження 18 і вікно вивантаження золи 19. Дефлектор-каталізатор 20, що є конструкцію плит, виготовлених із жароміцного чавуну, встановлений в камері 2. У камері 3 розташовано вікно вивантаження незгорілих залишків 21. У камерах 1 і 2 встановлені термопари 22 і 23, а також оглядові вікна 24 і 25.

Установка працює таким чином: у завантажувальне вікно 18 через стрічковий транспортер 26 подають відходи і запалюють інжекторний пальник 7; після досягнення заданої температури у камері 1 запалюється інжекторний пальник 8 в камері 2; у камери 1 і 2 нагнітальний вентилятор 9 подає потік повітря, яке надходить з повітрозабірного люка 10 камери 3; розігрітий газовий потік, що утворився, спрямовується з камери 1 у камеру 2 і проходить по плитах дефлектора-каталізатора 20, який розжарений спрямованим під кутом полум’ям інжекторного пальника 8; на пластинах дефлектора-каталізатора 20 горючі гази і незгорілі частинки догоряють, чому сприяє додатковий потік повітря, що надходить від нагнітального вентилятора 9; газовий потік з камери 3 надходить по трубопроводу 17 в систему циклонів 5, а потім — у котел для нагрівання води 27; з системи циклонів 5 і котла для нагрівання води 27 димососом 15 по трубопроводах 16 газовий потік подається в димохідну трубу 6; автоматичний контроль температури в камерах 1 і 2 забезпечують термопари 22 і 23, а візуальний — оглядові вікна 24 і 25.

Технічні характеристики установки наведені в таблиці.

Технічні характеристики установки

Характеристика Значення
Продуктивність, кг/год 350
Витрати палива (газу),  м3/год 20
Споживана потужність, кВт/год 25
Рівень шуму, дБ 80
Габаритні розміри, м
довжина
ширина
висота
10
5
2,7
Маса, т 4
Вироблювана теплова енергія, Гкал/год 2
Температура газів, оС 800–900
Обслуговуючий персонал, чол. 2

Установка працює в автоматичному режимі і забезпечує вміст шкідливих компонентів у газових викидах у межах ГДК. Розрахунки підтверджують економічну доцільність використання установки.

WASTE INCINERATION PLANT

Iskovich-Lototskiy R. D., Vinnitsa National Technical University, Vinnitsa, Ukraine
Povstenyk D.V., Danilyk O.N., «Podillya Industry Company» LLC, Vinnitsa, Ukraine
Ivanchuk Ya. V., Vinnitsa National Technical University, Vinnitsa, Ukraine

The authors have developed a plant designed to neutralize waste and generate heat by using the method of high-temperature decomposition/oxidation.

Сведения об авторах

Искович-Лотоцкий Ростислав Дмитриевич, д-р техн. наук, проф., зав. кафедрой металлорежущих станков и оборудования автоматизированного производства, Винницкий национальный технический университет, Хмельницкое шоссе, 95, Винница, 21021, Украина

Данилюк Олег Николаевич — директор ТОП НВП «Гидравлика Винница-Сервис»

Иванчук Ярослав Владимирович, аспирант, Винницкий национальный технический университет, Хмельницкое шоссе, 95, Винница, 21021, Украина.

По матеріалам: http://waste.ua/cooperation/2008/theses/index.html